Opiskele verkossa – mitä on etäopiskelu?

Nainen ja mies opiskelemassa

Etä- ja verkko-opiskelu on kasvattanut valtavasti suosiotaan viime vuosien aikana ja nykyisin on mahdollista opiskella melkein mitä tahansa ajasta ja paikasta riippumatta. Etäopiskelu tuo mukanaan valtavasti vapautta ja joustavuutta omaan opiskeluun. Samalla se kuitenkin vaatii tiettyä oma-aloitteisuutta ja omaa aktiivisuutta sekä kykyä hallita omaa aikaa. Monelle etäopiskelu kuitenkin sopii mainiosti, kun ei enää tarvitse matkustaa toiselle paikkakunnalle opintojen perässä. Etäopiskelu mahdollistaa niin yksittäisten kurssien kuin myös joskus jopa kokonaisen tutkinnon opiskelun etänä omasta kodista käsin, ilman jatkuvaa ravaamista jossakin oppilaitoksessa. Voit siis järjestää opintosi niin kuin se sinulle parhaiten sopii!

Nainen ja mies opiskelemassa

Mitä, missä ja miten?

Etäopiskelulla tai etäoppimisella tarkoitetaan opiskelumuotoa, jossa opettaja ja oppilaat eivät välttämättä ole fyysisesti samassa tilassa opintojen aikana, vaan oppiminen tapahtuu sananmukaisesti etänä, usein verkossa erilaisten oppimisympäristöjen välityksellä. Nykyään etäoppimisessa voidaan hyödyntää monipuolisia tieto- ja viestintäteknologioita, jotka tekevät opiskelusta vaivatonta. Opiskeluissa voidaan hyödyntää niin sähköpostia, tietoverkkoa, videoluentoja ja interaktiivisia videoneuvotteluja tai esimerkiksi sähköistä liitutaulua. Etäopiskelu saattaa tapahtua myös niin sanotun kirjekurssin muodossa mutta nykyisin kuitenkin verkkoperustainen oppiminen on kaikkein suosituin tapa järjestää etäopintoja. Usein opiskelu on tosiaan 100% verkossa mutta kurssi voi samaan aikaan olla hyvinkin interaktiivinen, kiitos uusimpien viestintäteknologioiden. Kurssit voivat olla suuruudeltaan eri kokoisia, ja joskus opettajia ja ylläpitäjiä on kurssilla useampia samaan aikaan, varsinkin jos opiskelijamäärät ovat suuria.

Erilaiset verkkokurssit ovat nykyisin suosittu tapa järjestää etäopetusta. Joskus luennot ovat verkossakin reaaliaikaisia, kun taas toisinaan ne saattavat olla tallenteita edelliseltä kurssilta. Tällöin opettaja tai etäopetuksen järjestävä talo voi säästää selviä resursseja, kun luentoja ei tarvitse joka kerta järjestää uudelleen, eikä opetukselle myöskään tarvitse järjestää fyysistä tilaa, vaan riittää, että opettaja pystyy välittämään ja taltiomaan luennot verkossa sekä jakamaan tarvittavat materiaalit erilaisten verkkoalustojen turvin. Myös tehtävien palautukset hoituvat kätevästi verkossa.

Mitä sitten voi opiskella etänä? Tänä päivänä oikeastaan melkein mitä vain. Etäopiskelu onnistuu jo nuoresta iästä lähtien, sillä esimerkiksi lukion voi suorittaa nykyään myös verkossa nettilukiossa. Tämä vaihtoehto sopii erityisesti niille, jotka asuvat esimerkiksi ulkomailla ja haluavat käydä suomalaisen lukion loppuun. Nettilukio on hyvä vaihtoehto myös niille opiskelijoille, jotka eivät töiden tai muiden kiireiden ohella pääse käymään koulun penkillä joka päivä tiettyihin aikoihin, vaan haluavat suorittaa opinnot omalla aikataululla. Nettilukion voi käydä silloin kun tavoitteena on ylioppilastutkinto, mutta myös silloin, jos haluaa perehtyä enemmän johonkin tiettyyn aineeseen joko täydentääkseen opintojaan, tai ihan vain harrastusmielessä. Nettilukio on omiaan myös aikuisille opiskelijoille, jotka haluavat lukion päättötodistuksen myöhemmässä vaiheessa elämää syystä tai toisesta.

Etäopiskelun hyödyt

Opiskelusta, olipa se sitten etäopiskelua tai ei, on aina hyötyä. Moni kuitenkin saattaa jäädä pohtimaan sitä, onko verkko-opiskelusta yhtä paljon höytyä kuin perinteisestä opiskelusta. Lyhyt vastaus tähän on kyllä, on siitä. Verkossa opiskeleminen vaatii toki ehkä enemmän itsekuria ja omaa ajanhallintaa, mutta jos nämä kaksi asiaa hoituu itseltä hyvin, saa etäopiskelusta irti vähintään yhtä paljon kuin perinteisestä opiskelusta.

Yksi ilmeisimmistä hyödyistä etäopiskelussa on se, että opiskelu onnistuu juuri silloin kun opiskelijalla itsellään on aikaa. Jos kyseessä on siis esimerkiksi työssäkäyvä tai perheellinen ihminen, voi luokkaopiskeluun osallistuminen olla hankalaa, tai siihen voi olla jopa mahdotonta löytää aikaa. Tällöin verkossa opiskeleminen on erinomainen vaihtoehto, sillä opiskella voi milloin ja missä tahansa. Opiskeluun tarvitaan ainoastaan tietokone ja internet-yhteys, joten oppiminen onnistuu oikeastaan mistä paikasta tahansa ja mihin vuorokauden aikaan tahansa.

Toinen hyödyistä on se, että opiskelun voi aloittaa milloin tahansa. Suurin osa verkossa tarjolla olevista kursseista on tarjolla ja avoinna heti, jolloin opiskelun voi aloittaa juuri silloin kun se itselle sopii ja kun innostus on suurimmillaan. Näin myös motivaatio opiskeluun pysyy parempana.

Oppilaat verkkokurssilla

Verkkokurssit ovat usein halvempi vaihtoehto

Verkossa opiskeleminen tulee hyvin usein myös halvemmaksi, kun saman kurssin käyminen perinteisellä tavalla. Tämä johtuu luonnollisesti siitä, että kouluttaja ei myy omaa aikaansa, vaan tekemäänsä digitaalista tuotetta. Digitaalinen oppimateriaali mahdollistaa myös sen, että pääset kertaamaan asioita helposti ja esimerkiksi pysäyttämään videon, kelaamaan sitä taaksepäin tai palata aiheeseen aina uudelleen silloin kun siltä tuntuu. Tämä on mahtava etu erityisesti visuaalisille oppijoille, jotka oppivat helpoiten visuaalisen materiaalin avulla.

Verkkokurssien kautta voit myös päästä kansainvälisten ja huippuluokan kouluttajien oppiin. Toki heidän oppiinsa voisi olla mahdollista päästä muutenkin, mutta verkossa se tulee huomattavasti edullisemmaksi ja on myös monella tapaa käytännöllisempää. Sinun ei siis tarvitse matkata toiselle puolelle maapalloa saadaksesi opiskella maailmanluokan huippukouluttajan avustuksella, vaan se onnistuu helposti kotoa käsin.

Verkkokurssit on myös usein suunniteltu ja rakennettu erittäin huolellisesti juuri siten, että ne sisältävät peruskurssin tarjoaman sisällön paljon tiiviimmässä paketissa. Verkossa opiskelemisen hyötyihin kuuluu myös suurena osana se, että jokainen pääsee etenemään omassa tahdissaan. Nopeammin oppivien ei tarvitse jäädä odottamaan hitaampia oppilaita ja vastaavasti hitaammin oppivien ei tarvitse stressata hidastavansa muiden oppimista, vaan he saavat keskittyä hankalimpiin aiheisiin kaikessa rauhassa.

Sopiiko etäopiskelu kaikille?

Kuten sanottu, etäopiskelusta on paljon hyötyä ja yleisesti ottaen verkko-opiskelun tulokset ovat olleet kaikin puolin positiivisia. On kuitenkin myös niitä opiskelijoita, joille verkko-opiskelu ei sovi yhtä hyvin kuin perinteinen lähiopiskelu. Jokainen ihminen oppii eritavalla ja toiset vaativat fyysisen läsnäolon tunnilla, jotta pääsevät keskittymään opiskeluun parhaalla mahdollisella tavalla. Jos tietokoneella opiskeleminen on opiskelijalle hankaa ja epämiellyttävää, näkyy se myös luonnollisesti oppimisessa. Tietääksesi sopiiko verkossa opiskeleminen juuri sinulle vaatii kuitenkin sen, että kokeilet sitä. Ainahan voi yrittää!