Avoimet massakurssit verkossa

MOOC (Massive Open Online Course) tarkoittaa verkossa järjestettävää kurssia, jolle periaatteessa kenellä tahansa on vapaa pääsy. Yksi näitä kursseja tarjoavista tahoista on Yhdysvaltalainen yritys Coursera, joka tarjoaa kaikkien yhteistyösopimuksen tehneiden yliopistojen kanssa, ilmaiseksi massiivisia avoimia verkkokursseja verkkosivustonsa kautta. Tämä tuo siis valtavan määrän informaatiota ja uusia koulutusmahdollisuuksia suuren yleisön ulottuville. Eikä yliopistotason opetus ole enää vain harvojen oikeus. Avoimet verkkokurssit mahdollistavat koulutuksen saamisen periaatteessa kenelle tahansa. Myös esimerkiksi kurssimateriaalien kääntämiseen on laitettu viime vuosina paljon resursseja, joten kielimuurikaan ei välttämättä ole ongelma. Usein näille MOOC- kursseille on yhteistä juuri avoimuus ja valtavat osallistujamäärät. On huomionarvoista, että

Courserasta on tullut houkutteleva yhteistyökumppani monille huipputoimijoille.

Tällaisissa mittasuhteiltaan suurissa verkkokursseissa vastuu oppimisesta on nimenomaan opiskelijalla, sillä kun osallistujamäärät ovat suuria, ei aikaa henkilökohtaiselle ohjaamiselle välttämättä ole. Opettaja nähdään etenkin oppimisin mahdollistajana, ja hän auttaa oppilasta pääsemään päämääräänsä omine apuineen. Sinänsä nämä massakurssit muistuttavat muita verkkopohjaisia etäkursseja, sillä pohjana on yleensä verkkoluentoja, minkä lisäksi oppilaita kannustetaan luomaan omia ryhmiä työskentelyyn esimerkiksi sosiaalisen median kautta.

Mielenkiintoista on se, etteivät MOOC:it ole sidottuja mihinkään tiettyyn koulutusjärjestelmään, joten ne tuovat vapautta myös kurssien järjestäjille toteuttaa omia visioitaan. Ne ovat yleensä myös luentokeskeisiä, sillä videot houkuttelevat helposti osallistujia. Tentit ovat usein monivalintatehtäviä, jotka tarkistetaan automaattisesti. Vaikka henkilökohtaiseen palautteeseen ei ole mahdollisuuksia, esimerkiksi vertaisoppimisen kautta ryhmässä tapahtuvan interaktion välityksellä, voidaan päästä hyviin tuloksiin.

Vapautta ja vastuuta

Courseran järjestämät massakurssit tuovat mukanaan niin vapautta kuin vastuuta. Vapaus syntyy siitä, että sinulla on mahdollisuus valita mieleisesi kurssi ajasta ja paikasta riippumatta, sillä edellytyksellä, että kielitaitosi on kohdallaan. Saat myös valita missä, milloin ja miten koet parhaaksi opiskella – itsekseen vai kenties haluat liittyä johonkin ryhmään sosiaalisen median välityksellä. Vastuu oppimisesta on kuitenkin itsellä, ja periaatteessa ainoa keino mitata oppimista on monivalintatehtävät. Kuitenkin juuri vertaistuki- ja opiskeluryhmien avulla on mahdollisuus saada korvaamatonta tukea ja palautetta muilta opiskelijoilta. Jos sinua kiinnostaa uuden sekä jännittävän oppiminen ja nautit vapauden tunteesta, kannattaa tutustua avoimiin massakursseihin tarkemmin, sillä mitään hävittävää ei ole.