Suuret verkkokurssit kaikkien saatavilla

Coursera on vuonna 2012 Yhdysvalloissa perustettu avoimien massaverkkokurssien tarjoaja. Yritys on perustamisensa jälkeen kerännyt kasvavaa suosiota. Courseralla on tänä päivänä miljoonia käyttäjiä, ja sen yhteistyökumppaneina on maailman huippuyliopistoja.

Miksi avoimet massakurssit ovat suosittuja?

Avoimet massakurssit ovat houkuttelevia, koska ne tuovat yliopistotasoisen opetuksen periaatteessa kenen tahansa ulottuville, usein aivan ilmaiseksi. Kurssit muistuttavat muodoltaan tavallisia yliopistokursseja, mutta niitä on kuitenkin muokattu paremmin verkkoympäristöön soveltuviksi.

Tosin täytyy huomata, että yliopistot niin Suomessa kuin ulkomaillakin hyödyntävät tänä päivänä verkkoa oppimisympäristönä yhä monipuolisemmin. Sinänsä niin sanotut MOOC (Massive Open Online Course) -tyyppiset kurssit ja Courseran kaltaiset yritykset ovat kuitenkin etenkin 2000-luvun ilmiö, joka ainakin periaatteessa vähentää eriarvoisuutta koulutuksen saamisen suhteen.

Tämän tyyppisessä etäopiskelussa vastuu on kuitenkin etenkin opiskelijalla. Täysin ilmaisia palvelut eivät välttämättä ole, sillä suoritetut kurssit oikeuttavat maksullisen diplomin ostamiseen, mikäli halutaan todistaa, mitä kursseja on suorittanut. Diplomin ostaminen ei tietenkään ole mitenkään pakollista, mutta voi osoittautua arvokkaaksi esimerkiksi työpaikkaa haettaessa.

Miten kurssit arvostellaan?

Coursera käyttää arvioinnissa lähinnä kahta tekniikkaa: kone tarkastaa monivalintatehtävät ja pidemmät tehtävät arvostellaan vertaisarviomenetelmällä. Vertaisarvioinnissa myös opitaan itse enemmän, kun luetaan muiden kurssilaisten kirjoituksia. Jokainen kurssilainen saa arvosanan useammalta muulta kurssilaiselta, joten vain yhden arviointiin ei tarvitse tyytyä. Tällaisia menetelmiä käytetään joskus osana myös perinteisiä yliopistokursseja, sillä vertaisarviointi on tunnustettu menetelmä.

Monipuolista kurssitarjontaa

Courseralla on tarjolla jopa satoja kursseja. Kaikki tämä ei kuitenkaan olisi mahdollista ilman suursijoittajia, jotka laittoivat aikoinaan yrityksen alkuun. Courserasta on periaatteessa kuoriutunut varsinainen menestys, katsomalla vaikka pelkästään yhteistyökumppaneiden tai osallistujien määrää. Coursera siis tarjoaa kursseille alustan verkossa ja yhteistyökumppanit, eli yliopistot ympäri maailmaa, tuottavat sisällön.

Kukapa olisi voinut kuvitella muutama vuosikymmen sitten, että maailman huippuyliopistojen tarjoama koulutus ja kurssit voisivat olla periaatteessa kenen tahansa ulottuvilla verkko-opintoina. Kyse ei ole vain oppimisesta, vaan myös siitä, että yhä kasvavalla joukolla on pääsy tietoon, erilaisiin materiaaleihin ja oppimisvälineisiin, jotka ovat ehdoton edellytys itse oppimiselle. Tieto on maailmassa jakautunut eriarvoisesti, joten tämän kaltaiset yritykset sekä verkkoympäristö voivat auttaa tämän ongelman ratkaisemisessa.