Etäopiskelua monipuolisessa ympäristössä

Avoimien ja usein täysin ilmaisien massakurssien ylläpitäminen verkossa on kerännyt jo useimpia toimijoita. Yksi näistä on edX-niminen toimija, joka tarjoaa niin ikään alustan, jolla yliopistot voivat järjestää avoimia verkkoperustaisia kursseja suurelle määrälle ihmisiä samanaikaisesti. Alustan on ollut tarkoitus olla täysin avoin niin osallistujille kuin kurssin järjestäjille. Verkossa järjestettävissä massakursseissa on usein toisiaan muistuttava rakenne, joka sisältää niin itseopiskelua kuin interaktiivisia tehtäviä. Kursseilla on usein videoluentoja, yksilötehtäviä, keskustelupalstoja ja wikipohjaisia yhteistyösivuja. Lisäksi kaikki tämä on koottu yhdelle verkkoalustalle, mikä on tämänlaisen etäoppimisen ytimessä. Toinen tarjoaa alustan ja muut osaajat tarjoavat laadukkaan sisällön.

Voiko kuka tahansa päästä opiskelemaan?

Periaatteessa kuka tahansa voi osallistua näille avoimille massakursseille. Mutta esimerkiksi juuri edX:n kohdalla ennen kurssille pääsyä tulee kuitenkin täyttää eräänlainen esitietolomake. Ensin tulee siis täyttää esitietovaatimukset ennen, kun kurssille pääsy on taattu.

Hyviä ja huonoja puolia

Verkossa olevien, etäkursseina järjestettyjen, avoimien kurssien kohdalla on valtavasti etuja mutta myös muutama heikompi puoli. Hyvänä puolena on se, että ihmisillä ympäri maailman on mahdollisuus osallistua näille kursseille. Kurssit ovat myös monipuolisia opetusmenetelmiltään, joten erilaiset oppijat voivat hyödyntää itselle parhaimpia menetelmiä, eikä kaikkien tarvitse asettua samaan muottiin. Opiskelija voi käyttää digitaalisia työkaluja omaan tahtiin, eikä painetta suorituksiin ole. Opiskella voi myös ihan vaan omaksi iloksi, ilman suorittamisen stressiä. Monelle voi sopia verkko oppimisympäristönä paljon paremmin kuin koululuokka, sillä materiaaleihin ja tehtäviin voidaan tutustua omassa rauhassa. Massakursseilla on siis selkeitä etuja ja hyötyjä, mutta heikkona kohtana ilmenee yleensä henkilökohtaisen tuen ja palautteen puute opettajalta. Tämä korvautuu yleensä hyvin juuri monipuolisen vertaistuen kautta toisilta opiskelijoilta.

Yhteenveto

Verkossa pidettävät avoimet kurssit mahdollistavat uudenlaisen dynaamisen tavan oppia ja hyödyntää informaatiota laajasti. Kurssille voivat osallistua myös sellaiset opiskelijat, jotka haluavat tutkinnon sijaan tietoa, johon ei muuten välttämättä olisi pääsyä, ainakaan siinä mittakaavassa. Kurssit ovat muodoltaan myös hyvin toiminnallisia, eikä vastuu jää vain opettajalle, sillä kursseilla arvostellaan myös muiden opiskelijoiden tekemiä töitä. Opiskelu voi siis olla hyvinkin aktiivista verrattuna perinteiseen yliopisto-opiskeluun.