Etäopiskelu – verkko-opinnot netissä

Etäopiskelu tarkoittaa usein verkko-opintoina tehtyjä etäopintoja netissä. Etäopiskelu tapahtuu erilaisten verkko- ja viestintäteknologioiden avulla ilman, että opettaja ja oppilas ovat fyysisesti samassa paikassa. Etäopinnot tuovat yleensä kaivattua vapautta ja joustavuutta aikuisen opintoihin.