Etäopiskelu on nykyaikaa

Oppilaat verkkokurssilla

Etäopinnoista on tulossa kovaa vauhtia yhä arkipäiväisempi opiskelumuoto. Monet perinteisetkin oppilaitokset hyödyntävät verkko-opiskelun mahdollisuuksia osana paikan päällä tapahtuvaa opiskelua. Tulevaisuudessa etäopiskelu tulee kenties olemaan ikään kuin automaattinen ja normaali tapa opiskella, eikä siitä enää puhuta erillisenä opiskelumuotona. Maailma menee eteenpäin ja asiat tapahtuvat yhä nopeammassa tahdissa, eikä ajalla ja paikalla ole globalisoituneessa maailmassa enää niin suurta merkitystä. Sama pätee myös opiskeluun, ja uudet oppimismuodot ottavat alati tilaa vanhoilta, joskus jopa vanhentuneiksi koetuilta tavoilta järjestää opetusta. Kaikella on paikkansa mutta etäopiskelu on tarjonnut kuitenkin dynaamisen keinon viedä opiskelutavat 2000-luvulle. Osaamista ja tietoa on saatavilla paljon ja kaikkialla, ja verkossa tapahtuva työskentely mahdollistaa tämän kaiken vaivattoman yhteensovittamisen eri asiantuntijoiden avulla.

Paikasta ja ajasta riippumatta – päätä itse paras aika opiskelulle

Yhä useampi aktiviteetti tapahtuu ajasta ja paikasta riippumatta. Myös työpaikoilla etätyöskentely on lisääntynyt, kun iso osa ihmisistä voi hoitaa työnsä tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden välityksellä. Internet siis todella on mullistanut tapamme olla ja työskennellä. Ihmiset ovat myös luonteeltaan ja tavoiltaan erilaisia. Joku on aamuvirkku ja tykkää opiskella jo ennen kuin varsinainen työpäivä on edes alkanut. Toinen taas haluaa nukkua pidempään ja aivot ovat terässä, kun ilta alkaa hämärtyä. Kaikkien ei tarvitse mahtua samaan muottiin ja uudet opiskelumuodot tuovat tarvitsemamme vapauden ja joustavuuden, jolloin päästään hyödyntämään myös omia kykyjä kaikkein parhaiten. Joillekin ei esimerkiksi ollenkaan sovi juuri nuo varhaiset aamut, vaan parasta jälkeä tulee nimenomaan illalla. Elämme myös kasvavan individualismin aikakautta, jolloin myös niin työn kuin opiskelun tulisi sallia mahdollisimman yksilölliset ratkaisut. Opiskelu voi olla rankkaa, joten omaehtoisille ratkaisuille on kysyntää.

Tulevaisuuden opiskelumuoto

Tulevaisuudessa tullaan siis todennäköisesti hyödyntämään yhä enemmän verkkoperustaista opiskelua, etä- ja itseopiskelua. Verkossa opiskelu tarjoaa lukemattomia vaihtoehtoja opiskelun järjestämiseksi, eivätkä ideat lopu kesken. Etäopiskelu on jo nyt varsin yleinen opiskelumuoto, ja siitä on valtavasti hyviä kokemuksia niin opettajilta kuin opiskelijoilta. Haluatko sinä olla yksi tulevaisuuden osaajista? Kannattaa tutustua etäopiskelun tuomiin mahdollisuuksiin ja voit olla yksi voittajista.