Etäopiskelun mahdollisuuksia

Internetin kehityksen myötä etä- ja verkko-opiskelu on tullut yhä suositummaksi. Internet ja verkossa työskentely, joskus jopa reaaliaikaisesti, on tuonut valtavan määrän uusia mahdollisuuksia niin opiskeluun kuin työelämään. Etäopiskelu tarkoittaa aikaan ja paikkaan sitoutumatonta opiskelua, koska opiskelu tapahtuu nimenomaan verkossa. Onko sinulla epäsäännöllinen elämänrytmi tai esimerkiksi pieniä lapsia, jolloin paikalle päälle meneminen säännöllisesti opintojen takia olisi vaikea järjestää? Etäopiskelu sopii monenlaiseen elämäntilanteeseen, ja silti apu on helposti saatavilla silloin, kun sitä tarvitaan. Opettaja on aina sähköpostin päässä ja yleensä erilaisilla alustoilla voi lähettää opettajalle tarvittaessa kysymyksiä eri tehtävänannoista.

Onko opiskelu yksinäistä?

Helposti saatetaan ajatella, että etäopinnot ovat yksinäistä puurtamista, mutta tämä saattaa osoittautua turhaksi huoleksi. Joskus on nimittäin juuri päinvastoin, sillä verkossa pystytään järjestämään myös ryhmäperusteisia tehtäviä, kuten keskusteluja tai perinteisiä ryhmätöitä. Sen sijaan, että käydään vain luennolla kuuntelemassa mitä luennoitsijalla on sanottavana pelkästään passiivisena kuuntelijana, verkossa opiskelu haastaa oppijan usein olemaan aktiivinen. Opiskelijaa motivoidaan osallistumaan keskusteluun joko kirjoittamalla tai videon välityksellä, sekä etsimään aktiivisesti itse uutta tietoa. Verkossa opiskelu voi siis osoittautua paljon rikkaammaksi kuin perinteinen passiivinen opetustapa, jossa opiskelija on pelkästään vastaanottavana osapuolena.

Itseopiskele verkossa: kehity ja opi uutta

Etäopiskelussa nimenomaan oppiminen on keskiössä. Opiskelu on myös mahdollista työn ohessa aiempaa helpommin, kun voidaan itse määrittää, milloin paras aika opiskelulle löytyy. Opiskelu tulee siis yhä useamman jo työssäkäyvän ulottuville aikaisempaa joustavammin, ja moni onkin kiinnostunut uuden oppimisesta ja jatkuvasta itsensä kehittämisestä. Tämä palvelee myös työelämän tarpeita, sillä työnteko muuttuu nopeammin kuin koskaan, ja siihen tarvitaan alati uusia tietoja ja taitoja. Moni onkin motivoitunut opiskelemaan vapaa-ajallaan juurikin verkossa. Itseopiskelu onkin suosittu opiskelumuoto niin aikuisille kuin nuorille ihmisille, joille verkossa toimiminen on nuoresta iästä saakka ollut arkipäivää. Monet ihmiset haluavat kartuttaa esimerkiksi kielitaitoaan tai opiskella jonkin uuden taidon, mutta oma elämänrytmi ei anna sijaa säännölliseen opetukseen osallistumiseen. Kuten mainittu monet jo työssä olevat aikuiset ihmiset haluavat ylläpitää ja kehittää omaa ammattitaitoaan erilaisten täydennys- tai lisäkoulutusten avulla. Mutta monella ei kuitenkaan ole aikaa koulunpenkillä istumiseen. Siksi etä- ja itseopiskelu on monelle houkutteleva vaihtoehto.