Verkkoalustat etäopiskelun perustana

Etäopinnoissa hyödynnetään yleensä verkkoperusteisia alustoja, jotka tarjoavat kattavasti erilaisia mahdollisuuksia opetuksen järjestämiseen, sekä tehtävien ja materiaalien jakamiseen. Verkkoalustat ovat oppimisympäristönä todella monipuolisia, ja antavat runsaasti työkaluja uudenlaiseen oppimiseen joko itsenäisesti tai interaktiivisesti. Ei siis ole mikään ihme, että etä- ja verkko-opintojen suosio kasvaa jatkuvasti. Myös oppimisalustat ovat kehittyneet viime vuosina, ja lisää on tulossa.

Verkkopalvelut oppilaiden ja opettajien apuna

Erilaiset verkkopalvelut, kuten moodle, finna ja intrat ovat niin oppilaiden kuin opettajienkin keskeinen työkalu verkko- ja etäopiskelussa. Etäopiskelu ei siis todellakaan ole tylsää tai yksipuolista. Pikemminkin päinvastoin, sillä verkossa toimivat oppimisympäristöt ovat tuoneet kaivattua monipuolisuutta opiskelumaailmaan. Verkossa voidaan katsella, kuunnella, kirjoittaa, lukea, keskustella ja palauttaa niin yksilö- kuin ryhmätöitäkin. Verkkoalustat mahdollistavat myös monipuolisen kommunikoinnin niin oppilaiden kesken kuin opettajienkin suuntaan, joten yksinäiseksi ei tarvitse itseään tuntea, vaikka fyysisesti ei ollakaan samassa tilassa. Internet ja globalisaatio ovat haastaneet näkemyksemme tilasta ja ajasta. Verkossa oleminen on luonut uudenlaisia työskentelyvälineitä työpaikoille ja oppilaitoksiin, ja fyysisen läsnäolon merkitys on selvästi vähentynyt. Ilman internetiä ja erilaisten verkkopalveluiden kehittämistä tämä ei olisi ollut mahdollista.

Kuten todettua, ei etäopiskelun tarvitse olla yksinäistä. Verkkoalustat mahdollistavat luontevan kommunikaation, josta rakentuu aito yhteisöllisyyden tunne opetusryhmäläisten välille. Opintoja tehdään usein käymällä keskusteluja verkossa, ja lukemalla toisten kirjoittamia tekstejä ja mielipiteitä. Toisten opiskelijoiden työ tulee tällä tavalla tutummaksi ja lähemmäs itseä kuin aikaisemmin. Tällainen vertaistuki mahdollistaa oppimisen uudella tasolla. Tuen on myös oltava helposti saatavilla, ja usein näin onkin. Tilanne voi olla jopa parempi, kuin perinteisellä kurssilla, sillä sekä oppilaat, että opettaja löytyvät samasta foorumista. Samalla verkkoalustalla voivat siis toimia niin opiskelun tukipalvelut, kirjasto kuin itse opinnotkin.

Yhteenveto

Kasvava kiinnostus verkkotyöskentelyä kohtaan johtuu monestakin tekijästä. Se on paitsi osa laajempaa kulttuurista muutosta, myös osa ajan henkeä. Täytyy kuitenkin muistaa, että opiskelu ja uuden oppiminen ovat silti yhä keskiössä, eivät tekniset tekijät, kuten verkkotyökalut. Edessämme on aivan uusi maailma ja uudet mahdollisuudet, ja vain mielikuvitus on rajana uusien menetelmien kehittämisessä. Verkkoalustojen avulla voidaan rikkoa niin kansallisia kuin kansainvälisiä rajoja, ja tämä on mahdollistanut aivan uudenlaisen yhteistyön myös oppilaitosten välillä.