Kenelle verkko-opiskelu sopii? Hyödyllisiä vinkkejä

Verkossa voi nykyään suorittaa vaikka kokonaisen tutkinnon. On kuitenkin hyvä kysyä, kenelle etäopiskelu oikeastaan sopii. On olemassa hyödyllisiä vinkkejä, joiden avulla voidaan arvioida, onko etäopiskelu oikeastaan oma juttu. Verkossa ja etänä opiskelu sopii kuitenkin monenlaisiin elämäntilanteisiin, varsinkin silloin, kun kaipaat opintoihin vapautta ja joustoa, etkä halua tai voi sitoutua säännölliseen aikatauluun paikan päällä tapahtuvan opetuksen puitteissa.

Pohdi näitä ennen, kun aloitat etäopiskelun

Mistä sitten aloittaa? Etä- ja verkko-opiskelu sopii etenkin niille, jotka pitävät itsenäisestä työskentelystä. Toisaalta verkko-opinnot ovat oiva ratkaisu silloin, kun haluat työskennellä opintojen parissa kotoa käsin tai jopa omalla työpaikalla. Riittää kun sinulla on tietokone, jossa on toimiva verkkoyhteys sekä webkamera ja mikrofoni interaktiivista opetusta varten. Useimmissa uusissa koneissa näin on joka tapauksessa.

Usein etäopiskeluiden syynä saattaa olla myös opintoja tarjoavan tahon kaukainen sijainti. Opintoja saatetaan tehdä toiselta paikkakunnalta tai jopa ulkomailta käsin. Tällöin verkko-opinnot sopivat tilanteeseen täydellisesti. Etäopiskelu on siis mahdollista silloinkin, kun perinteiseen luokkahuoneessa tapahtuvaan opiskeluun ei ole mahdollista osallistua. Verkossa tapahtuva opiskelu tuo niin vapautta kuin vastuuta mutta joka tapauksessa opettaja tarjoaa strukturoidun opetusohjelman, jonka puitteissa kurssia suoritetaan. Et siis jää yksin, vaikka etäisyys saattaisi antaa sellaisen vaikutelman. Yleensä opettaja on verkossa lähetettävän viestin päässä, ja usein käytettävälle verkkoalustalle on luoto opiskelijoille erilaisia keskustelufoorumeita, jonne voi lähettää mieltä askarruttavia kysymyksiä tai olla yhteydessä muihin opiskelijoihin. Parhaassa tapauksessa verkkokurssilla ollaankin paljon aktiivisempia kuin perinteisellä luentokurssilla.

Vinkkejä itseopiskeluun

Seuraavaksi esitellään muutamia hyviä vinkkejä, jotta etäopiskelusta tulisi mahdollisimman onnistunutta. Verkkoperustaiset opinnot voivat todella muuttaa käsityksiämme perinteisistä opiskelumetodeista.

  • Varmista, että sinulla on riittävät tekniset taidot, sillä etäopiskelu tapahtuu tietokoneen välityksellä.
  • Muista pitää mielessä, että opintojen loppuun saattaminen on omalla vastuulla.
  • Opintojen aluksi luo itsellesi selkeä suunnitelma siitä, miten aiot opinnot toteuttaa.
  • Mieti jo valmiiksi missä ja miten sinulle on paras tapa opiskella. Työrauha on tärkeää opintojen menestyksekkäälle suorittamiselle.
  • Varaa opintojen suorittamiseen riittävästi aikaa, periaatteessa aivan yhtä paljon kuin aikaa kuluisi paikan päällä suoritettaviin opintoihin.