Mitä etäopiskelija voisi oppia peliteoriasta – oletko uhkapelaaja?

Niin tosielämässä kuin uhkapelaamisessa on tehtävä valintoja, jotka saattavat vaikuttaa pitkälle elämäämme. Valintoja voidaan tehdä vaiston varassa, mutta tällöin lopputulokset eivät välttämättä ole aivan halutun kaltaisia. Peliteoria tutkii strategisia päätöksiä. Uhkapelaajat toimivat nimenomaan strategisten päätösten mukaan ennemmin kuin pelkkien vaistojen varassa. Vaikka jokainen pelaaja tarvitsee mukaansa myös hyvää onnea, ei ole mitään syytä, miksi peliteorian mukaista päätöksentekoa ei voisi soveltaa myös muualla elämässä. Esimerkiksi, juuri omien opintojen suhteen. Etäopintoihin päätyminen saattaa olla nimenomaan strategisen pohdinnan tulosta, koska etäopiskelu osoittautuu usein kaikista kannattavimmaksi ratkaisuksi.

Mitä peliteoriasta ja uhkapelaamisesta kannattaa oppia?

Peliteoria perustuu nimenomaan rationaaliseen päätöksentekoon. Uhkapelaajat eivät kovan paikan tullen luota vain omiin tuntemuksiinsa, vaan he tekevät laskelmia ja loogisia päätelmiä pelin etenemisestä. Peliteoriaa voi siis soveltaa aivan yhtä hyvin ruletin pelaamiseen kuin arkipäivän tapahtumiin ja päätöksiin. Tämän tietävät myös uhkapelaajat. Esimerkiksi juuri ruletin pelaamisessa täytyy ottaa huomioon suuri määrä erilaisia mahdollisuuksia. Jotkut niistä voidaan määritellä ihan vain perustuen todennäköisyyksiin ja juuri peliteoriaan.

Miten tätä voitaisiin sitten soveltaa tosielämän tapahtumiin ja etenkin etäopintoihin? Kuten sanottu etäopintoihin panostaminen saattaa todella olla strategisen päätöksenteon tulos. Miksi lähtisit esimerkiksi pari kertaa viikossa kauas, toiselle paikkakunnalle opintojen perässä, kuin voit aivan yhtä hyvin hoitaa opinnot kotoa käsin omalla tietokoneellasi? Etäopinnot ovat kaikista loogisin vaihtoehto silloin, kun etäisyys on ongelma. Myös uhkapelaajat tekevät loogisia valintoja. Etäopiskelu osoittautuu usein loogiseksi ratkaisuksi, kun haetaan joustavuutta ja vapautta omaan elämään.

Miksi valita etäopinnot?

Opiskeluun liittyy monia muuttuvia tekijöitä. Myös peliteoriaan turvautuvat uhkapelaajat joutuvat pohtimaan muuttuvia tekijöitä ja ainakin yrittää ennakoida tilanteita mahdollisimman hyvin. Puhuttaessa opinnoista, voidaan kysyä esimerkiksi: kuinka paljon olet valmis laittamaan aikaa matkustamiseen tai luennoilla istumiseen viikoittaisella tasolla. Jos vastauksesi on lähellä nollaa, etä- ja verkkoperustainen opiskelu voi olla ratkaisu ongelmaasi. Miksi siis tyytyisit vain perinteisessä luokassa tapahtuvaan opiskeluun, kuin voit saada valtavasti materiaaleja ja virikkeitä verkossa asiantuntevan opettajan johdolla? Kannattaa siis todella ottaa käyttöön uhkapelaajien keinot ja miettiä omia valintoja peliteorian näkökulmasta.